• Đổi hàng lỗi, đổi size miễn phí trong vòng 7 ngày kể từ lúc nhận hàng (đổi cùng sản phẩm, cùng mẫu, cùng màu như ban đầu). Lưu ý, chỉ nhận đổi size đối với sản phẩm có nhiều size, nếu quý khách đổi qua sản phẩm khác có size khác thì sitanbinh.com sẽ áp dụng đổi hàng tồn trừ khấu hao.
  • Đổi hàng tồn, hàng bán chậm trong vòng 20 ngày bằng cách đổi qua sản phẩm khác. Quý khách được đổi mẫu mới tùy ý, mỗi sản phẩm sẽ bị trừ khấu hao 15.000đ so với giá trên hóa đơn. Mỗi tháng quý khách được đổi tối đa 50 sản phẩm. Lưu ý, kể cả quý khách đổi size nhưng đổi khác mẫu hoặc màu khác cũng áp dụng trừ khấu hao. Ngoài ra, nếu đơn hàng của quý khách có trừ chiết khấu thì chúng tôi sẽ trừ lại phần chiết khấu, sau đó trừ tiếp phí khấu hao.
  • Tất cả sản phẩm đổi đều phải còn nguyên tem, mạc, mã vạch, bao bì, chưa qua sử dụng và có hóa đơn lúc mua hàng.
  • Chúng tôi chỉ nhận đổi sản phẩm, không nhận trả lại tiền mặt, trừ trường hợp số tiền chênh lệch dưới 50.000đ.
  • Chúng tôi chịu phí vận chuyển đối với sản phẩm đổi hàng lỗi. Quý khách chịu phí vận chuyển đối với hàng đổi size, đổi hàng tồn.