Thanh toán trước và nhận hàng sau

Hình thức vận chuyển:

  • Chuyển phát Bưu Điện hoặc dịch vụ giao hàng nhanh Proship.vn (chỉ áp dụng khách hàng ở TP. HCM).
  • Gửi chành xe (Vận tải Sài Gòn, Phương Trang, Tô Châu, Thành Bưởi, Huệ Nghĩa, Hùng Cường và các nhà xe ở địa phương…).

Phí vận chuyển:

  • Gửi chành xe: phí vận chuyển từ 20.000đ – 50.000đ tùy xe và tùy cân nặng gói hàng. Những xe gửi về miền Bắc sẽ có phí cao hơn, khách hàng trả phí khi nhận hàng.
  • Gửi Bưu điện: gửi chậm Bưu điện phí 40.000đ – 60.000đ; gửi nhanh Bưu điện phí 80.000đ – 100.000đ.
  • Riêng đơn hàng giao ở TP. HCM: phí vận chuyển 25.000đ – 35.000đ.